Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18051
Title: Nông nghiệp hữu cơ: Tiềm năng và thách thức
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Tiềm năng
Thách thức
Nông nghiệp hữu cơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế;Số 03 .- Tr.01-48
Abstract: Giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về nông nghiệp hữu cơ: Triển vọng và thách thức, tình hình phát triển nông nghiệp hữu cơ trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách thúc đẩy sản xuất hữu cơ ở một số quốc gia.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18051
ISSN: 0866-7712
Appears in Collections:Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.