Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18089
Title: Nghiên cứu ổn định sạt trượt do quá trình nạo vét và đắp đê bao tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Nguyễn, Quốc Việt
Keywords: Sạt trượt sâu
Đê bao
Sét yếu bão hòa nước
Nạo vét
Đắp đất bùn
Cân bằng giới hạn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.49-53
Abstract: Nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của nạo vét và đắp đất đê bao đến hệ số an toàn ổn định trượt sâu, Fs trong vùng đất sét yếu bão hòa tại một số đê bao khu vực huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Áp dụng phương pháp cân bằng giới hạn, LEM và sức kháng cắt không thoát nước của đất sét bão hòa, nghiên cứu chỉ ra quá trình nạo vét chỉ làm giảm rất ít Fs. Tuy nhiên Fs giảm đáng kể khi đắp đất bùn nạo vét lên đỉnh đê bao và trực tiếp gia tăng nguy cơ sạt trượt sâu đê bao. Sự thay đổi mực nước trong ngày và theo mùa cũng làm thay đổi đáng kể Fs.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18089
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.