Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18092
Title: Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Phạm, Đan Khánh
Phạm, Thành Đạt
Keywords: Kỳ nghỉ lễ
Thị trường chứng khoán
Lợi nhuận chứng khoán
Tết Nguyên Đán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.66-72
Abstract: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đối với lợi nhuận chứng khoán và các vấn đề lý giải tác động của kỳ nghỉ lễ. Bài viết phản ánh lợi nhuận chứng khoán cao bất thường trước các kỳ nghỉ lễ tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Cụ thể, lợi nhuận chứng khoán trước Tết Nguyên Đán thường cao hơn so với sau Tết Nguyên Đán (tết âm lịch) tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh qua các thống kê mô tả và kiểm định thống kê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18092
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_470.42 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.