Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18092
Nhan đề: Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ và lợi nhuận chứng khoán: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Phạm, Đan Khánh
Phạm, Thành Đạt
Từ khoá: Kỳ nghỉ lễ
Thị trường chứng khoán
Lợi nhuận chứng khoán
Tết Nguyên Đán
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Phát triển;Số 251 .- Tr.66-72
Tóm tắt: Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực nghiệm về hiệu ứng kỳ nghỉ lễ đối với lợi nhuận chứng khoán và các vấn đề lý giải tác động của kỳ nghỉ lễ. Bài viết phản ánh lợi nhuận chứng khoán cao bất thường trước các kỳ nghỉ lễ tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Cụ thể, lợi nhuận chứng khoán trước Tết Nguyên Đán thường cao hơn so với sau Tết Nguyên Đán (tết âm lịch) tại sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh qua các thống kê mô tả và kiểm định thống kê.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18092
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_470.42 kBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.