Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18095
Nhan đề: Định hướng phát triển trường Đảng trong bối cảnh mới
Tác giả: Bùi, Hồng Việt
Nguyễn, Vĩnh Thanh
Từ khoá: Bồi dưỡng cán bộ
Trường Đảng
Đào tạo
Định hướng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.3-6
Tóm tắt: Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, đã đào tạo cho Đảng hàng chục ngàn cán bộ quản lý các cấp, góp phần vào thành công trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới đòi hỏi công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quàn lý cần nâng cao hơn nữa mới đáp ứng được yêu cầu. Bài viết bàn thêm về định hướng phát triển trường Đảng trong bối cảnh mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18095
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_684.95 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.