Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18097
Nhan đề: Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay
Tác giả: Uông, Thiện Hoàng
Từ khoá: Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
Đội ngũ giảng viên
Nghiên cứu khoa học
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Giáo dục Lý luận;Số 291 .- Tr.62-67,74
Tóm tắt: Đội ngũ giảng viên (ĐNGV) ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) là một bộ phận cán bộ quân đội, cán bộ của Đảng và Nhà nước; là lực lượng nòng cốt chủ yếu trong hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học (NCKH), tạo nên chất lượng ĐNGV. Việc tăng cường bôi dưỡng năng lực (1) NCKH cho ĐNGV ở các trung tâm GDQP&AN hiện nay là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, phục vụ trực tiếp nâng cao chất lượng NCKH và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, tạo vị thế và uy tín của các trung tâm GDQP&AN thời kỳ mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18097
ISSN: 0868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.56 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.