Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18102
Title: Chính sách đối ngoại luôn thay đổi của Thổ Nhĩ Kỳ và tác động đến khu vực Trung Đông
Authors: Nguyễn, Thanh Hiền
Keywords: Chính sách đối ngoại
Thổ Nhĩ Kỳ
Tác động đến Trung Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.03-10
Abstract: Từ việc theo đuổi tương đối nhất quán chính sách đối ngoại “Không vấn đề” dựa trên học thuyết “Chiều sâu chiến lược”, mấy năm gần đây Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục có những thay đổi trong chính sách đối ngoại của mình đối với khu vực Trung Đông. Bài viết khái quát một số nét cơ bản về sự thay đổi đó, đồng thời đưa ra những phân tích về các tác động từ những thay đổi như vậy đối với khu vực Trung Đông hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18102
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.