Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18105
Title: Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Kỷ nguyên mới của cạnh tranh và phát triển trụ cột “Tứ giác kim cương”
Authors: Phạm, Thanh Hà
Keywords: Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Chiến lược
Cạnh tranh
Nước lớn
Trật tự mới
Liên minh bốn bên
Tứ giác kim cương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.28-34
Abstract: Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là cụm từ được nói đến nhiều trong thời gian gần đây. Tuy không phải là một thuật ngữ mới, song giờ đây khái niệm này đang có xu hướng chính trị hóa, đề cập đến một kỷ nguyên cạnh tranh địa chiến lược mới. Đặc biệt cụm từ này được quan tâm nhiều hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng tháng 11 năm 2017 và sự hồi sinh của liên minh bốn bên Mỹ – Ấn – Nhật – Australia. Khu vực này đang thực sự nổi lên với ý nghĩa quan trọng về an ninh và thương mại thế giới trong thế kỷ XXI, đồng thời cũng sẽ là một trong những trọng điểm cạnh tranh quyền lực tạo sự ảnh hưởng của các nước lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18105
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.