Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18106
Title: Ứng dụng phân loại quốc gia vào nghiên cứu kinh tế
Authors: Hoàng, Khắc Lịch
Keywords: Phân loại các quốc gia
Ứng dụng
Nghiên cứu khoa học
Kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.35-42
Abstract: Khi nghiên cứu phát triển các chính sách kinh tế, biện pháp so sánh đối chiếu thường được sử dụng. Để làm được điều trên, việc lựa chọn quốc gia từ những nhóm phân loại đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, các tổ chức kinh tế quốc tế trên thế giới có nhiều hệ thống phân loại quốc gia khác nhau phù hợp với mục đích của từng tổ chức. Tuy nhiên, có rất ít bài nghiên cứu tổng hợp tất cả các cách phân loại quốc gia, chưa bàn đến việc đưa ra nhận xét về ưu, nhược điểm của chúng. Do vậy, bài viết này đưa ra bức tranh tổng thể về các hệ thống phân loại quốc gia đang được sử dụng trên thế giới và ưu nhược điểm của chúng, từ đó đưa ra khả năng ứng dụng của các hệ thống phân loại này vào trong quá trình nghiên cứu kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18106
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.