Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18107
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Đông giai đoạn 2010 – 2016
Authors: Đậu, Xuân Đạt
Keywords: Nông sản
Việt Nam
Trung Đông
Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.43-50
Abstract: Lợi thế của các quốc gia Trung Đông là tài nguyên thiên nhiên (đặc biệt là dầu khí) và vị trí địa chính trị, nhưng khu vực này lại là vùng đất xấu, rất khó khăn trong phát triển nông nghiệp, năng suất cây trồng thấp. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế trong việc sản xuất các sản phẩm nông nghiệp do được thiên nhiên ưu ái. Sự thâm nhập của nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Đông khá muộn, cho nên các sản phẩm nông sản Việt Nam chưa gây được cảm tình với người tiêu dùng Trung Đông và chưa cạnh tranh được với các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan… Vì vậy, Việt Nam cần khai thác tối đa lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm nông sản để cạnh tranh trên thị trường Trung Đông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18107
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.