Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18108
Title: Hợp tác giáo dục Việt Nam và Israel giai đoạn 1993 – 2017: Thực trạng và triển vọng
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Giáo dục
Việt Nam
Israel
Hợp tác giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 06 .- Tr.51-60
Abstract: Việt Nam và Israel chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao cách đây 25 năm và đặc biệt trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững. Trong nhiều lĩnh vực hợp tác, giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cả hai bên và được cả hai chính phủ thúc đẩy ngay trong những giai đoạn đầu thiết lập mối quan hệ hợp tác. Bài viết này đi sâu phân tích nhu cầu, thành tựu hợp tác giáo dục – đào tạo giữa hai quốc gia, dự báo triển vọng và đề xuất một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Israel.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18108
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.95 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.