Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18109
Nhan đề: Giải pháp cung ứng nhà công nhân các khu công nghiệp tập trung ở Hải Phòng
Tác giả: Nguyễn, Quang Tuấn
Từ khoá: Loại hình
Số lượng
Kiểu nhà ở công nhân
Đặc điểm xã hội
Nhu cầu nhà ở
Công nhân
Hải Phòng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.59-61
Tóm tắt: Bài viết tổng hợp kết quả điều tra khảo sát đặc điểm xã hội và nhu cầu nhà ở công nhân các khu công nghiệp tập trung tại Hải Phòng. Từ đó đề xuất ra số lượng kiểu và các loại hình nhà ở phù hợp với đối tượng công nhân các khu công nghiệp tập trung tại Hải Phòng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18109
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.76 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.206.177.17


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.