Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18110
Title: Tôn giáo và kinh tế (Qua khảo cứu quan niệm của M. Weber và E. F. Schumacher)
Authors: Nguyễn, Quang Hưng
Keywords: Tôn giáo
Kinh tế
Kinh tế học
Kinh tế học Phật giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.3-19
Abstract: Thoạt tiên có cảm giác tôn giáo và kinh tế ít có liên hệ với nhau. Trong khi tôn giáo hướng con người tới những giá trị siêu việt, chủ yếu bàn về thế giới bên kia thì kinh tế bận tâm tới những vấn đề “cơm áo gạo tiền ” thường ngày, hoàn toàn thuộc về thế giới trần thế này. Trong khi tôn giáo nhấn mạnh các giá trị tâm linh, tinh thần, duy tâm, thì kinh tế lại đề cao các giá trị vật chất, cổ vũ cho cái văn hóa duy vật và tiêu dùng. Trong khi tôn giáo coi trọng lương tâm, bổn phận và trách nhiệm đạo đức, hướng tới mục tiêu cao cả của chủ nghĩa nhân đạo, thì kinh tế lại đặt lợi ích lên hàng đầu, hướng nhân loại tới sự phồn vinh của cái vật chất. Tuy nhiên, thực tế tôn giáo có tác động không nhỏ theo nhiều chiều kích tới kinh tế. Bài viết giới thiệu quan niệm của M. Weber và Schumacher về chủ đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18110
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_742.6 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.