Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18111
Title: Ứng dụng quy hoạch tuyến tính trong công tác quy hoạch san nền đô thị
Authors: Nguyễn, Thanh Phong
Phan, Thành Nhân
Keywords: Quy hoạch tuyến tính
Quy hoạch san nền
Kỹ thuật đô thị
Quản lý xây dựng
Quản lý đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.62-64
Abstract: Chi phí vận chuyển, đào đất, và đắp đất trong công tác quy hoạch san nền đô thị chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng kinh phí của dự án đầu tư xây dựng, Do đó, việc ứng dụng các phương pháp toán học để đưa ra một phương án vận tải tối ưu hóa về chi phí là một trong quyết định kinh tế rất quan trọng trong sự thành công của bất kỳ nhà thầu xây dựng nào. Tuy nhiên, các phương pháp dựa theo thuật toán vận tải hiện hành thường có quy trình tính toán khá phức tạp, dẫn đến tốn kém nhiều thời gian và công sức. Chính vì vậy, bài báo này đề xuất một cách tiếp cận định lượng để giải bài toán vận tải trong quy hoạch san nền bằng cách ứng dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18111
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.1 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.