Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18114
Nhan đề: Chiều kích tôn giáo trong thờ cúng Tổ tiên của người Việt Nam
Tác giả: Reimer, Reginald E.
Từ khoá: Tôn giáo
Thờ cúng tổ tiên
Chiều kích tôn giáo
Thiết chế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.20-35
Tóm tắt: Một đóng góp quan trọng của ngành Nhân học với sứ mệnh truyền giáo là việc chỉ ra những khác biệt giữa chiều kích tôn giáo và chiều kích xã hội của các thiết chế văn hóa. Trước đó, nhiều giáo sỹ không biết đến những khác biệt rõ ràng này nên đã phạm vào một trong hai sai lầm khi lên án việc thờ cúng tổ tiên. Đôi khi, bị cuốn hút bởi tính tích cực về măt đạo đức, xã hội của việc thờ cúng tổ tiên, các giáo sỹ đã không nhận thấy điều gì không ổn trong sự thờ cúng ấy. Nhưng họ thường nhận ra những yếu tố tôn giáo trong sự thờ cúng đó và lên án toàn bộ thiết chế. Thái độ trước (bị cuốn hút bởi tính tích cực...) có nguy cơ làm Kitô giáo trở nên hỗn tạp (syncretistic Christianity). Thái độ sau (nhận ra yếu tố tôn giáo trong thờ cúng tổ tiên) đôi lúc đưa tới kết quả là cả Công giáo và Tin Lành đều bác bỏ khía cạnh văn hóa. Hiểu biết một cách cặn kẽ việc thờ cúng này sẽ giúp chúng ta định hướng rõ ràng các thái cực và hỗ trợ việc xác định thái độ riêng/đúng đắn của Kitô giáo về vấn đề đã gây tranh cãi trong giới giáo sỹ những thế kỷ qua.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18114
ISSN: 1859-0403
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tôn giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_697.67 kBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.