Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18115
Title: Quan niệm của duy thức học Phật giáo về Tâm vương và Tâm sở
Authors: Phạm, Thế Quốc Huy
Keywords: Triết học Phật giáo
Duy thức học
Tâm vương
Tâm sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 03 .- Tr.36-53
Abstract: Trong hệ thống triết học Phật giáo, Duy thức học có vai trò quan trọng, được xem là khoa học nêu rõ tính tướng nhân sinh vũ trụ, nêu rõ tính chất chỗ khởi điểm của tâm thức, những trạng thái, tư tưởng, tình cảm, hành động của con người, giải thích đầy đủ mối quan hệ giữa con người và các sự kiện xung quanh cũng như muôn vật trong vũ trụ, xuất phát từ tâm thức mà đều có ra. Vì thế, Duy thức học Phật giáo được nghiên cứu chi tiết sẽ làm phong phú và bổ sung những vấn đề cơ bản then chốt cho triết học Phật giáo nói riêng, triết học Ấn Độ nói chung. Bài viết luận giải quan niệm của Duy thức học Phật giáo về "Tâm vương " và “Tâm sở”, chỉ rõ vị trí và vai trò của chúng trong triết học Phật giáo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18115
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_719.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.