Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18127
Nhan đề: Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Hồng
Trần, Xuân Biên
Từ khoá: Nông nghiệp hàng hóa
Tập trung
Đông Triều
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.11-17
Tóm tắt: Với những lợi thế về thổ nhưỡng (4 nhóm đất với 9 loại đất), địa hình, khí hậu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật... Đông Triều hiện đang sở hữu 8 sản phẩm nông nghiệp (lúa chất lượng cao, lúa nếp cái hoa vàng, rau màu, hoa, na, vải thiều, thanh long ruột đỏ, cam) có tiềm năng để hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Qua nghiên cứu, đánh giá, phân tích các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và chồng xếp các bản đồ đơn tính: loại đất, địa hình, độ dốc, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới tiêu đã xác định được tiềm năng đất đai để phát triển 8 mô hình sản phẩm nông nghiệp. Từ những quan điểm, định hướng phát triển nền sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa tại thị xã Đông Triều nghiên cứu đã đề xuất được diện tích cho 8 sản phẩm được lựa chọn để hình thành nên các khu vực sản xuất tập trung, đó là: diện tích lúa chất lượng cao 1.582,20 ha, nếp cái hoa vàng 395,34 ha, rau màu 152,93 ha, na 1.329,60 ha, vải thiều 823,91 ha, thanh long ruột đỏ 105,80 ha, cam 285,76 ha.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18127
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_557.93 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.