Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18134
Title: Thực trạng ứng dụng và giải pháp nâng cao chất lượng bê tông tự lèn cho công trình thủy tại khu vực miền Trung =
Other Titles: Application status and solutions to improve the quality of self-consolidating concrete for hydraulic constructions in the central region
Authors: Nguyễn, Văn Hướng
Nguyễn, Văn Chín
Keywords: Bê tông tự đầm
Cát nghiền
Phụ gia hóa và khoáng
Quản lý chất lượng
Tro bay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.75-79
Abstract: Bê tông là một trong những loại vật liệu xây dựng đa năng đã được sử dụng trên toàn thế giới. Bê tông tự lèn hay còn được gọi là bê tông tự đầm (SCC) là loại bê tông có tính chảy lớn, không phân tần và có khả năng lan truyền trong không gian, điền đầy ván khuôn, kể cả khi dầy đặc cốt thép mà không cần bất kỳ một tác động đầm rung cơ học nào từ bên ngoài. Do những ưu điểm trên nên loại bê tông này ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các công trình xây dựng. Việc thiết kế cấp phối SCC phụ thuộc vào yêu cầu kỹ thuật, tận dụng vật liệu địa phương và quy trình sản xuất. Nhằm nghiên cứu tính khả dụng đẩy mạnh việc dùng bê tông tự lèn thiết kế dùng vật liệu địa phương. Bài báo này sẽ trình bày tổng quan về thực trạng ứng dụng bê tông SCC trong các công trình thủy tại khu vực miền Trung và qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bê tông SCC có dùng vật liệu địa phương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18134
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.