Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18135
Title: Mô hình đàn hồi - nhớt - dẻo - từ biến mới và đơn giản cho đất =
Other Titles: New si mpIe visco-elastic-plastic-creep soiI model
Authors: Nguyễn, Trọng Nghĩa
Nguyễn, Văn Dương
Keywords: Cố kết
Đất yếu
Mô hình đất
Ứng xử của đất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.80-83
Abstract: Ứng xử của đất đặc biệt là đất yếu bão hòa nước khi chịu tải là rất phức tạp. Các công trình trên nền đất yếu này rất nhạy cảm với quá trình lún cố kết và lún từ biến. Chính vì vậy đây là một thách thức với các kỹ sư khi thiết kế công trình trên nền đất yếu phải lựa chọn mô hình tính toán cho phù hợp. Bài báo này trình bày một mô hình mới đơn giản để xác định ứng xử của đất. Mô hình đề xuất là mô hình biến dạng đàn hồi-nhớt-dẻo- từ biến có thể xác định cho các cấp tải khác nhau, mô hình mới tương đối đơn giản và rất hiệu quả trong xác định biến dạng của nền đất với các cấp tải khác nhau. Một mẫu đất được lấy từ dự án tuyến đường R3 ven sông Sài Gòn ở quận 2, Tp Hồ Chí Minh được phân tích lại từ mô hình đề xuất. Kết quả thí nghiệm và kết quả phân tích từ mô hình là hoàn toàn phù hợp với nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18135
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.