Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138
Title: Xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss =
Other Titles: Separate cable stays in the 6aussian Extremes method
Authors: Nguyễn, Vũ Thiêm
Phạm, Văn Trung
Keywords: Trị riêng
Véc tơ
Kết cấu dây văng
Nguyên lý cực trị Gauss
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.87-89
Abstract: Ở nước ta kết cấu dây văng đã được nhiều tác giả nghiên cứu áp dụng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều công trình. Bài báo này trình bày một cách xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS TSKH Hà Huy Cương đề xuất và được nhiều học trò của người áp dụng thành công trong các nghiên cứu tính toán kết cấu công trình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.