Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138
Nhan đề: Xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss =
Nhan đề khác: Separate cable stays in the 6aussian Extremes method
Tác giả: Nguyễn, Vũ Thiêm
Phạm, Văn Trung
Từ khoá: Trị riêng
Véc tơ
Kết cấu dây văng
Nguyên lý cực trị Gauss
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.87-89
Tóm tắt: Ở nước ta kết cấu dây văng đã được nhiều tác giả nghiên cứu áp dụng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều công trình. Bài báo này trình bày một cách xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS TSKH Hà Huy Cương đề xuất và được nhiều học trò của người áp dụng thành công trong các nghiên cứu tính toán kết cấu công trình.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.62 MBAdobe PDFXem
Your IP: 75.101.173.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.