Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Vũ Thiêm-
dc.contributor.authorPhạm, Văn Trung-
dc.date.accessioned2019-11-15T00:54:36Z-
dc.date.available2019-11-15T00:54:36Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18138-
dc.description.abstractỞ nước ta kết cấu dây văng đã được nhiều tác giả nghiên cứu áp dụng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều công trình. Bài báo này trình bày một cách xác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss do GS TSKH Hà Huy Cương đề xuất và được nhiều học trò của người áp dụng thành công trong các nghiên cứu tính toán kết cấu công trình.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.87-89-
dc.subjectTrị riêngvi_VN
dc.subjectVéc tơvi_VN
dc.subjectKết cấu dây văngvi_VN
dc.subjectNguyên lý cực trị Gaussvi_VN
dc.titleXác định trị riêng và véc tơ riêng dây văng theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss =vi_VN
dc.title.alternativeSeparate cable stays in the 6aussian Extremes methodvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.