Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18140
Title: Tính toán vòng rỗng hai khớp theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss =
Other Titles: (alculate the two-joint hollow joint by the Gaussian extreme-principle method
Authors: Phạm, Văn Trung
Nguyễn, Văn Thiêm
Keywords: Tính toán vòng rỗng hai khớp
Nguyên lý cực trị Gauss
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.90-93
Abstract: Đặc điểm tính toán của hệ vòm rỗng là tính tương tự như kết cấu vòm, nội lực trong các thanh được xác định bằng cách phân mô men và lực dọc cho thanh cánh và lực cắt cho thanh xiên. Cách tính này chỉ là gần đúng, mặt khác kết cấu vòm rỗng nhịp lớn có tính chất chuyển vị lớn nên phải tính trong sơ đồ biến dạng. Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss có khả năng giải quyết được các bài toán dạng này, nhiều tác giả đã áp dụng thành công trong các nghiên cứu của mình. Trong báo cáo này tác giả trình bày cách áp dụng phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính trực tiếp cho kết cấu vòm rỗng nhịp lớn có xét đến yếu tố chuyển vị lớn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18140
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.