Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18142
Title: Tình hình nhiễm Tiên mao trùng trên đàn trâu, bò của tỉnh Bắc Ninh và hiệu quả của thuốc điều trị
Authors: Nguyễn, Thị Kim Lan
Nguyễn, Văn Quang
Nguyễn, Thị Ngân
Phan, Thị Hồng Phúc
Phạm, Diệu Thùy
Dương, Thị Hồng Duyên
Mai, Hải Hà Thu
Keywords: Trâu

Tỷ lệ nhiễm
Bệnh Tiên mao trùng
Tỉnh Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.67-74
Abstract: Xét nghiệm 800 mẫu máu của trâu, bò tại 8 huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Bắc Ninh: Quế Võ, Lương Tài, TX. Từ Sơn, Thuận Thành, Gia Bình, Tiên Du, Yên Phong và TP. Bắc Ninh cho thấy: tỷ lệ nhiễm Tiên mao trùng tính chung là 24,38% (biến động ở các địa phương là 12,50 - 29,63%), tuổi trâu, bò càng tăng thì tỷ lệ nhiễm Tiên mao trùng càng cao; trong đó, đối với trâu, bò dưói 2 năm tuổi tỷ lệ nhiễm Tiên mao trùng là 6,08%; trâu, bò trên 8 năm tuổi nhiễm 56,25%. Kiểm tra trong mùa hè và mùa thu cho thấy tỷ lệ nhiễm không có sự sai khác. Trâu, bò gày yếu nhiễm Tiên mao trùng với tỷ lệ cao (62,99%). Thử nghiệm 3 loại thuốc trị bệnh Tiên mao trùng cho động vật thí nghiệm (chuột nhắt trắng) gồm các thuốc Adizin, Tiypamidium samorin và Diminaveto cho thấy: thuốc Trypamidium samorin có hiệu lực diệt Tiên mao trùng rất tốt, thuốc Diminaveto đạt hiệu lực khá, thuốc Azidin có hiệu lực thấp nhất trong ba loại thuốc thử nghiệm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18142
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.