Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18146
Title: Đường truyền lây vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatonaei (EHP) gây bệnh trên tôm nuôi nước lợ
Authors: Vũ, Khắc Hùng
Nguyễn, Thị Thanh Thùy
Nguyễn, Thị Thu Giang
Nguyễn, Văn Duy
Trần, Nhật My
Keywords: EHP
Tôm nuôi nước lợ
Truyền dọc
Truyền ngang
Vi bào tử trùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.87-92
Abstract: Thí nghiệm bố trí kiểm chứng đường truyền lây theo trục ngang của vi bào tử trùng EHP ở tôm thẻ chân trắng P. Vannamei được thực hiện bằng cách cho ăn mô tôm bị nhiễm bệnh và nuôi nhốt chung với tôm bệnh. Đồng thời, tôm mẹ nhiễm bệnh được cho đẻ thu ấu trùng Nauplius, Zoae1 và Zoae2 để kiểm tra sự nhiễm bệnh theo chiều dọc từ mẹ sang con. Vi bào tử trùng EHP được phát hiện bằng phương pháp PCR với cặp mồi đặc hiệu EHP-510F/ EHP-510R và khảo sát tiêu bản mô gan tụy. Kết quả thí nghiệm cho thấy tôm khỏe có dấu hiệu nhiễm bệnh sau 7 ngày gây nhiễm, tỷ lệ nhiêm 93,75% được kiểm chứng bằng phản ứng PCR. Kết quả mô bệnh học cũng cho thấy các cụm bào tử EHP khu trú trong khối gan tụy và nhân lên trong tế bào biểu mô hình ống. Ngoài ra, thí nghiệm còn cho thấy EHP có thể lây truyền dọc từ tôm mẹ nhiễm bệnh sang ấu trùng con và phương pháp PCR với cặp mồi đặc hiệu có thể phát hiện sự hiện diện của EHP trong ấu trùng từ giai đoạn Nauplius.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18146
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.86 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.