Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18147
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Sơn Tùng-
dc.contributor.authorPhạm, Đình Võ-
dc.date.accessioned2019-11-15T01:26:33Z-
dc.date.available2019-11-15T01:26:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18147-
dc.description.abstractXác định đặc tính thành hệ là công việc quan trọng hàng đầu của người kỹ sư địa chất, đặc biệt đối với các vỉa có sự biến đổi lớn về độ rỗng và độ thấm do nhiều nguyên nhân. Việc xác định đặc tính thành hệ giúp người kỹ sư nắm bắt được thông tin quan trọng, cốt lõi để có kế hoạch phát triển mỏ. Một số phương pháp thường dùng để xác định độ thấm, độ rỗng là công tác phân tích mẫu lõi thông thường để đo giá trị độ thấm, độ rỗng của mẫu hoặc phương pháp xác định từ tương quan thực nghiêm sử dụng tài liệu địa vật lý giếng khoan. Ngoài ra, độ thấm còn được xác định từ tài liệu thử vỉa. Nhược điểm của các phương pháp trên là chi phí tốn kém và giá trị có được chỉ đúng cho vùng địa chất cục bộ. Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ khoa học máy tính, các nhược điểm trên có thể được khắc phục nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể trong nghiên cứu này sử dụng mạng nơron nhân tạo để xác định độ thấm và độ rỗng thành hệ từ tài liệu địa vật lý. Kết quả nghiên cứu giúp các tác giả để xuất một số ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong các lĩnh vực khác như xây dựng, nông nghiệp, môi trường và giáo dục.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.101-108-
dc.subjectĐặc tính thành hệvi_VN
dc.subjectĐộ rỗngvi_VN
dc.subjectĐộ thấmvi_VN
dc.subjectMạng nơron nhân tạovi_VN
dc.subjectĐịa vật lývi_VN
dc.titleXác định đặt tính thành hệ từ tài liệu địa vật lý sử dụng mạng nơron nhân tạo =vi_VN
dc.title.alternativeFormation characterization from well log using artificial neural networkvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.94 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.