Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18149
Title: Thiết kế dầm cong ngang bê tông cốt thép thep TCVN 5574:2012 =
Other Titles: Design of reinforced concrete horizontally curved beam accodding to TCVN 5574:2012
Authors: Phùng, Thị Hoài Hương
Keywords: Dầm cong
Bê tông cốt thép
Mô men uốn
Mô men xoắn
Lực cát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.109-114
Abstract: Dầm cong ngang bê tông cốt thép được sử dụng nhiều trong kết cấu nhà. Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn tính toán thiết kế dầm cong này còn hạn chế. Bài báo trình bày các bước thiết kế dầm cong ngang bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18149
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.