Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18149
Nhan đề: Thiết kế dầm cong ngang bê tông cốt thép thep TCVN 5574:2012 =
Nhan đề khác: Design of reinforced concrete horizontally curved beam accodding to TCVN 5574:2012
Tác giả: Phùng, Thị Hoài Hương
Từ khoá: Dầm cong
Bê tông cốt thép
Mô men uốn
Mô men xoắn
Lực cát
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.109-114
Tóm tắt: Dầm cong ngang bê tông cốt thép được sử dụng nhiều trong kết cấu nhà. Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn tính toán thiết kế dầm cong này còn hạn chế. Bài báo trình bày các bước thiết kế dầm cong ngang bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18149
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.22 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.