Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18154
Title: Một số vấn đề về quản lý tiền tại doanh nghiệp Xây dựng
Authors: Trần, Ngọc Phú
Keywords: Quản lý tiền
Dòng tiền
Khoản phải thu
Nguồn vốn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.123-127
Abstract: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của dòng tiền được ví như huyết mạch của doanh nghiệp. Đồng thời, lưu chuyển tiền tệ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp thông qua khả năng đáp ứng các nhu cầu thanh toán. Đối với doanh nghiệp ngành xây dựng, do đặc thù thi công theo từng hạng mục, các dòng tiền không lưu chuyển ổn định, phụ thuộc vào tiến độ thi công, điều kiện tự nhiên hoặc tiềm ẩn rủi ro xảy ra các sự cố trong quá trình sản xuất... Đặc biệt, phần lớn giá trị công trình chỉ được quyết toán sau khi nghiệm thu nên thường xuyên có sự chênh lệch về thời điểm và độ lớn của dòng tiền thu, chi. Do vậy quản lý tiền tại doanh nghiệp xây dựng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh của doanh nghiệp xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18154
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.