Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18155
Title: Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc bằng bê tông cốt sợi thép phân tán theo tiêu chuẩn nga SP 52-104-2006
Authors: Trịnh, Tiến Khương
Keywords: Bê tông cốt sợi
Cốt sợi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.128-130
Abstract: Bê tông cốt sợi thép phân tán (BTCSTPT) là loại bê tông được bổ sung thêm cốt sợi thép và được phân bố theo nhiều hướng khác nhau nhằm mục đích tăng khả năng chịu lực, chống nứt, chống mài mòn, va đập và phá hoại cho cấu kiện. Nhờ những tính ưu việt của bê tông cốt sợi thép phân tán này mà hiện nay ở nước ta đang được phát triển ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và một trong các hướng đó là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế cho loại vật liệu này. Bê tông cốt sợi thép phân tán có cường độ chịu nén, chịu kéo và mô đun đàn hồi và mô đun biến dạng cao hơn bê tông thường tùy thuộc vào hàm lượng cốt sợi, sự phân bố đồng đều trong bê tông nên, loại sợi và loại bê tông nền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18155
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.