Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18155
Nhan đề: Tính toán cấu kiện chịu uốn trên tiết diện thẳng góc bằng bê tông cốt sợi thép phân tán theo tiêu chuẩn nga SP 52-104-2006
Tác giả: Trịnh, Tiến Khương
Từ khoá: Bê tông cốt sợi
Cốt sợi
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.128-130
Tóm tắt: Bê tông cốt sợi thép phân tán (BTCSTPT) là loại bê tông được bổ sung thêm cốt sợi thép và được phân bố theo nhiều hướng khác nhau nhằm mục đích tăng khả năng chịu lực, chống nứt, chống mài mòn, va đập và phá hoại cho cấu kiện. Nhờ những tính ưu việt của bê tông cốt sợi thép phân tán này mà hiện nay ở nước ta đang được phát triển ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và một trong các hướng đó là xây dựng tiêu chuẩn thiết kế cho loại vật liệu này. Bê tông cốt sợi thép phân tán có cường độ chịu nén, chịu kéo và mô đun đàn hồi và mô đun biến dạng cao hơn bê tông thường tùy thuộc vào hàm lượng cốt sợi, sự phân bố đồng đều trong bê tông nên, loại sợi và loại bê tông nền.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18155
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.61 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.