Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18157
Nhan đề: Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán kết cấu có gối tựa xiên
Tác giả: Trịnh, Tự Lực
Từ khoá: Phần tử hữu hạn
Gối tựa xiên
Chuyển hệ tọa độ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.131-133
Tóm tắt: Phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) là một phương pháp quan trọng và không thể thiếu được đối với người kỹ sư dùng để phân tích và thiết kế kết cấu. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp PTHH để tính toán các hệ kết cấu có gối tựa xiên luôn gặp khó khăn. Vì vậy, bài báo sẽ trình bày việc sử dụng phương pháp PTHH với việc chuyển hệ tọa độ để phân tích các hệ kết cấu có gối tựa xiên.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18157
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.92 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.