Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18162
Nhan đề: Nghiên cứu tính toán carbon footprint cho công trình xây dựng tại Việt Nam
Tác giả: Huỳnh, Thị Minh Trúc
Từ khoá: Carbon footprint
Công trình xây dựng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 602 .- Tr.146-150
Tóm tắt: Nhận thức về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp xây dựng ngày càng tăng. Chính phủ và Bộ xây dựng Việt Nam đã có những chính sách về hệ thống văn bản Pháp luật để khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích vòng đời dể tính toán lượng phát thải carbon của các công trình xây dựng tại Việt Nam. Thông qua kết quả áp dụng cho công trình Trung tâm thông tấn xã Việt Nam tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, nghiên cứu nhận định giai đoạn sản xuất vật liệu là giai đoạn tạo ra lượng phát thải carbon nhiều nhất trong suốt vòng đời công trình. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu so sánh các trường hợp sử dụng gạch không nung cho thấy cần có những nghiên cứu áp dụng vật liệu thân thiện môi trường khác có hiệu suất cao hơn trong việc giảm thiểu lượng khí thải nhà kính của công trình.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18162
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.89 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.