Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18164
Nhan đề: Điều tra đa dạng sinh học của họ Nấm mực Coprinaceae tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình
Tác giả: Lê, Thanh Huyền
Đoàn, Thị Như Quỳnh
Từ khoá: Đa dạng sinh học
Nấm lớn
Coprinus
Psathyrella
Panaeolus
Coprinaceae
VQG Cúc Phương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 336 .- Tr.137-141
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đa dạng sinh học, độ phong phú và đặc điểm phân bố của họ nấm mực Coprinaceae tại Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương, Ninh Bình. Kết quả thu được 47 mẫu thuộc họ nấm mực Coprinaceae, phân loại được 30 loài và xác định được tên khoa học cho 24 loài (có 6 loài chưa xác định được tên khoa học) thuộc 3 chi: Coprinus, Psathyrella và Panaeolus. Chi nấm Coprinus trong họ nấm mực Coprinaceae so với hai chi Psathyrella và Panaeolus có số loài là phong phú hơn cả. Trong đó, loài Coprinus disseminates có độ phong phú cao nhất, chiếm tới 12,77%, loài nầy xuất hiện rất nhiều trên gỗ mục sau khi mưa. Các loài còn lại có độ phong phú là 4,25% và 2,12%. Các mẫu nấm thu được nhiều nhất tại hai khu vực là Động Người xưa và Hổ Mạc. Đặc trưng kiểu rừng kín lá rộng, thường xanh, có lớp thực bì dày, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các loài nấm phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18164
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.81 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.172.233.215


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.