Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18168
Title: Đánh giá ưu thế lai của tổ hợp lai 2 giống giữa gà và VCN – Z15 với gà Lương Phượng
Authors: Vũ, Ngọc Sơn
Dương, Thanh Tùng
Phạm, Hải Ninh
Nguyễn, Khắc Khánh
Trần, Quốc Hùng
Phạm, Thị Tâm
Đỗ, Thị Hằng
Keywords: Ưu thế lai
Gà VCN – Z15
Gà Lương Phượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.13-22
Abstract: Hiện tại các giống gà lông màu thả vườn chính được nuôi tại Hà Nội có xuất phát chính từ hai nguồn: thứ nhất là các giống gà nhập ngoại như Lương Phượng, Tam Hoàng, Karbir… Chúng thuộc nhóm gà cho năng suất thịt cao, sinh sản khá, tuy nhiên chất lượng thịt kém thơm ngon; thứ hai là nhóm các giống gà bản địa như gà Mía, gà Ri, gà Đông Tảo, gà Chọi… Đây là những giống gà cho năng suất thịt thấp, sinh sản thấp, tuy nhiên chất lượng thịt rất thơm ngon, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất cần thiết phải có những giống, tổ hợp lai đáp ứng được tiêu chí vừa cho năng suất tốt và vừa cho chất lượng thịt cao để tài được nghiên cứu nhằm lựa chọn được tổ hợp lai tốt nhất làm gà mái nền.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18168
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.228.229.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.