Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18168
Nhan đề: Đánh giá ưu thế lai của tổ hợp lai 2 giống giữa gà và VCN – Z15 với gà Lương Phượng
Tác giả: Vũ, Ngọc Sơn
Dương, Thanh Tùng
Phạm, Hải Ninh
Nguyễn, Khắc Khánh
Trần, Quốc Hùng
Phạm, Thị Tâm
Đỗ, Thị Hằng
Từ khoá: Ưu thế lai
Gà VCN – Z15
Gà Lương Phượng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.13-22
Tóm tắt: Hiện tại các giống gà lông màu thả vườn chính được nuôi tại Hà Nội có xuất phát chính từ hai nguồn: thứ nhất là các giống gà nhập ngoại như Lương Phượng, Tam Hoàng, Karbir… Chúng thuộc nhóm gà cho năng suất thịt cao, sinh sản khá, tuy nhiên chất lượng thịt kém thơm ngon; thứ hai là nhóm các giống gà bản địa như gà Mía, gà Ri, gà Đông Tảo, gà Chọi… Đây là những giống gà cho năng suất thịt thấp, sinh sản thấp, tuy nhiên chất lượng thịt rất thơm ngon, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất cần thiết phải có những giống, tổ hợp lai đáp ứng được tiêu chí vừa cho năng suất tốt và vừa cho chất lượng thịt cao để tài được nghiên cứu nhằm lựa chọn được tổ hợp lai tốt nhất làm gà mái nền.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18168
ISSN: 1859-0802
Bộ sưu tập: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.23 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.228.229.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.