Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1817
Title: Vài nét về Hajj của hồi giáo
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Hành hương
Hajj
Muslim
Mecca
Saudi Arabia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông;Số 01 .- Tr.53-60
Abstract: Là trụ cột cuối cùng trong năm trụ cột của Islam giáo, Hajj là cuộc hành hương đến thánh địa Mecca, Saudi Arabia, phải được thực hiện ít nhất một lần trong đời đối với những tín đồ có đủ điều kiện về sức khỏe và tài chính. Diễn ra từ ngày 8 đến 12 tháng Dhu al-Hijjah theo âm lịch của Islam giáo. Hajj được coi là một trong những cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới, thể hiện sự đoàn kết của toàn thể tín đồ không phân biệt dân tộc, địa vị, đồng thời là minh chứng cho lòng quy phục của họ trước Allah.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1817
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_636.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.