Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18172
Title: Chọn lọc đàn hạt nhân gà Tò
Authors: Phạm, Công Thiếu
Nguyễn, Quyết Thắng
Phạm, Hải Ninh
Hồ, Xuân Tùng
Trần, Văn Phượng
Trần, Thị Hiền
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Ma, Thị Dược
Phạm, Hồng Bé
Lê, Thị Bình
Keywords: Gà Tò
Đàn hạt nhân
Chọn lọc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.46-54
Abstract: Chọn lọc được đàn hạt nhân gà Tò quy mô 200 mái / năm có đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống; năng suất trứng / mái / năm đạt 83 – 93 quả; tỷ lệ trứng có phôi 86 – 90%; tỷ lệ nở / phôi 73 – 75%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18172
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.