Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18174
Title: Ảnh hưởng của bổ sung thức ăn ủ chua đến khả năng sinh trưởng của bò thịt
Authors: Trần, Văn Thăng
Nguyễn, Hưng Quang
Trần, Huê Viên
Bạc, Cầm Thị Xiêng
Keywords: Bò thịt
Thức ăn ủ chua
Khả năng sinh trưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 85 .- Tr.65-74
Abstract: Đề xuất biện pháp sử dụng sản phẩm sắn và tận dụng phụ phẩm cây sắn để làm thức ăn chăn nuôi bò góp phần giải quyết vấn đề khan hiếm thức ăn cho bò ở mùa Đông, nâng cao thu nhập cho người nuôi bò, đồng thời tránh lãng phí nguồn thức ăn từ phụ phẩm trồng trọt là vấn đề đặt ra có ý nghĩa khoa học và là nhu cầu thực tiễn trong chăn nuôi bò tại địa phương hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18174
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.29


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.