Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18185
Title: Phòng, chống thông tin xấu, độc và quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin
Authors: Cao, Đức Thái
Keywords: Phòng, chống thông tin xấu, độc
Tự do ngôn luận
Báo chí
Quyền tiếp cận thông tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.102-107
Abstract: Cho đến nay, quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tiếp cận thông tin (trong đó có tự do sử dụng mạng internet) đã được bảo đảm đầy đủ trong chính sách và hệ thống pháp luật Việt Nam. Những quy định này trong pháp luật Việt Nam tương thích với Luật quốc tế về quyền con người. Làm trong sạch môi trường thông tin là điều cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, một số thế lực thù địch lại cho rằng việc làm như vậy là “vi phạm nhân quyền”, “bóp nghẹt tự do ngôn luận”... Bài viết góp phần phản bác các quan điểm sai trái nêu trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18185
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.