Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18195
Title: Dạy nghề cho người khuyết tật tại tỉnh Trà Vinh Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Trần Huyền Trân
Hồ, Nguyễn Phương Uyên
Keywords: Dạy nghề
Lao động khuyết tật
Người khuyết tật
Trà Vinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.53-56
Abstract: Nhu cầu việc làm của người khuyết tật là rất lớn, nhưng hiện nay chỉ đáp ứng được một phần nhỏ, đa phần người khuyết tật có việc làm không ổn định, làm những công việc tạm thời, lao động phổ thông. Thu nhập người khuyết tật thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó, học nghề là tiền đề tạo ra cơ hội việc làm, giúp họ có thể sống độc lập, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Qua các phương pháp thống kê tổng hợp, mô tả, so sánh... bài viết đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy nghề cho người khuyết tật tại tỉnh Trà Vinh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18195
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.