Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18199
Title: Bàn về quy định tại Điều 59 Dự thảo 5 Luật Phòng, chống tham nhũng
Authors: Nguyễn, Mai Bộ
Keywords: Điều 59 Dự thảo 5
Luật Phòng, Chống tham nhũng
Quy định
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.01-04
Abstract: Những phương án và kiến nghị sửa đổi Điều 59 Dự thảo 5 Luật Phòng, chống tham nhũng được tác giả trình bày đầy đủ trong bài viết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18199
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.