Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18206
Title: Cầm cố quyền sử dụng đất – vướng mắc của Tòa án trong giải quyết tranh chấp
Authors: Nguyễn, Thành Tới
Keywords: Cầm cố
Vướng mắc
Tòa án
Quyền sử dụng đất
Giải quyết tranh chấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 15 .- Tr.31-32
Abstract: Bài viết phân tích các quy định pháp luật liên quan, nêu lên vướng mắc, bất cập trong thực tiễn giải quyết các vụ án cầm cố quyền sử dụng đất và đưa ra kiến nghị, đề xuất.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18206
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.