Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18212
Title: Vị trí và tính chất pháp lý của đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt theo Hiến pháp năm 2013 và các văn bản có liên quan
Authors: Lê, Thị Hồng Nhung
Keywords: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Chính quyền địa phương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.03-09
Abstract: Thông qua việc phân tích các quy định pháp luật hiện hành, bài viết xác định vị trí và tính chất pháp lý của Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số gợi mở cho việc ban hành quy chế pháp lý đối với Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18212
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.49 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.