Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Dung-
dc.contributor.authorNguyễn, Quang Hà-
dc.contributor.authorMai, Lan Phương-
dc.date.accessioned2019-11-18T02:24:57Z-
dc.date.available2019-11-18T02:24:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18213-
dc.description.abstractTrên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2005-2015, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả trong phân tích thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng trong giai đoạn 2005-2015. Trong đó, diện tích đất các vùng trong cả nước có sự thay đổi, diện tích đất lúa có xu hướng thu hẹp chuyển sang diện tích đất trong cây hàng năm và cây lâu năm. Đồng thời, qua các chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội trong nông nghiệp, năng suất, cũng như giá trị thu thêm/1 ha đất trồng trọt cho thấy, hiệu quả sử dụng đất có xu hướng tăng, nhưng chưa cao so với tiềm năng đất vốn có. Từ đó, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho đối tượng sử dụng đất và ổn định kinh tế, chính trị và xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.78-81-
dc.subjectĐất sản xuất nông nghiệpvi_VN
dc.subjectSử dụng đất sản xuất nông nghiệpvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleThực trạng sử dụng đất nông nghiệp tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.