Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2019-11-18T02:26:32Z-
dc.date.available2019-11-18T02:26:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18214-
dc.description.abstractQuan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và cơ quan hành pháp không chỉ phản ánh mối quan hệ giữa hai chế định độc lập và quan trọng trong bộ máy nhà nước mà còn phản ánh vị trí, vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của nguyên thủ quốc gia trong hoạt động của cơ quan hành pháp đặc biệt là vai trò của nguyên thủ quốc gia trong việc giám sát và kiểm soát quyền lực của cơ quan hành pháp. Ở nước ta, mối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia và các cơ quan hành pháp được ghi nhận cụ thể trong các bản Hiến pháp, đặc biệt là trong Hiến pháp năm 2013.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.10-17-
dc.subjectMối quan hệvi_VN
dc.subjectNguyên thủ quốc giavi_VN
dc.subjectCơ quan hành phápvi_VN
dc.subjectHiến phápvi_VN
dc.titleMối quan hệ giữa nguyên thủ quốc gia với cơ quan hành pháp ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.24 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.