Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18220
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2019-11-18T02:36:58Z-
dc.date.available2019-11-18T02:36:58Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18220-
dc.description.abstractBài viết nghiên cứu mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế – một căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại – từ góc độ là một phương pháp giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mại. Theo đó, bài viết phân tích, đánh giá quy định của pháp luật thương mại Việt Nam về mối quan hệ nhân quả đặt trong bối cảnh nghiên cứu sự phát triển của các học thuyết pháp lý chủ yếu về vấn đề này, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý sau: (i) cách thức xác định mối quan hệ nhân quả, (ii) các điều kiện dẫn đến phá vỡ hoặc làm gián đoạn chuỗi hành vi thiết lập nên mối quan hệ nhân quả; và (iii) việc giới hạn thiệt hại từ hành vi bù trừ lợi ích xét từ góc độ mối quan hệ nhân quả. Đồng thời quy định của Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) về bồi thường thiệt hại đối với những thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm cũng được nghiên cứu nhằm cung cấp một góc nhìn khác về cách thức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đây là cơ sở có tính chất tham khảo cho việc giải thích và hoàn thiện quy định của pháp luật thương mại Việt Nam về cùng vấn đề.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.25-34-
dc.subjectMối quan hệ nhân quảvi_VN
dc.subjectNguyên nhân trực tiếpvi_VN
dc.subjectNguyên nhân can thiệpvi_VN
dc.subjectNguyên tắc khả năng dự liệuvi_VN
dc.subjectBồi thường thiệt hạivi_VN
dc.subjectTrách nhiệmvi_VN
dc.titleMối quan hệ nhân quả và vấn đề giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mạivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.