Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18223
Title: Tác động của việc xây dựng thủy điện trên sông Mekong đến an ninh môi trường của Việt Nam – Một số vấn đề pháp lý đặt ra
Authors: Võ, Trung Tín
Ngô, Gia Hoàng
Keywords: Môi trường
Tranh chấp môi trường
Sông Mekong
Hiệp định Mekong
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.35-46
Abstract: Việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong đã gây ra những hệ quả tiêu cực về môi trường, đặc biệt là đối với các nước vùng hạ lưu, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích khung pháp lý cho vấn đề kiểm soát việc khai thác nguồn nước sông Mekong như Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, vai trò của Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) và Thủ tục thông báo, tham vấn trước và thỏa thuận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18223
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.