Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18226
Title: Phát triển kinh tế xanh góp phần xóa đói, giảm nghèo
Authors: Phạm, Thị Thu Giang
Keywords: Kinh tế xanh
Xóa đói
Giảm nghèo
Giải quyết việc làm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 268 .- Tr.56-60
Abstract: Nếu như trước đây, chúng ta phát triển kinh tế theo cách mà các nhà kinh tế chỉ định bằng "màu sắc" gọi là "kinh tế nâu" (dựa trên các nguồn năng lượng hóa thạch) thì giờ đây, "kinh tế xanh" (giảm thiểu những rủi ro về môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững) đang là xu thế tất yếu mà một xã hội văn minh phải hướng tới vì nhu cầu của con người và môi trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18226
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.62 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.