Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18231
Title: Những thay đổi quan trọng trong quy định pháp luật của Liên minh châu Âu về nhãn hiệu
Authors: Nguyễn, Hồ Bích Hằng
Keywords: Nhãn hiệu phi truyền thống
Nhãn hiệu chứng nhận
Nhãn hiệu ảnh ba chiều
Nhãn hiệu đa phương tiện
Nhãn hiệu hình ảnh động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 04 .- Tr.55-59
Abstract: Các thay đổi gần đây trong những quy định về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu đã có hiệu lực. Bài viết này nhằm giới thiệu và phân tích những thay đổi trong quy định của pháp luật Liên minh châu Âu về các loại nhãn hiệu phi truyền thống mới được ghi nhận như nhãn hiệu đa phương tiện, nhãn hiệu hình ảnh động, nhãn hiệu ảnh ba chiều. Ngoài ra, bài viết này cũng phân tích các quy định về nhãn hiệu chứng nhận lần đầu tiên được ghi nhận ở cấp độ châu Âu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18231
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.